Aktualności

 

Wandalizm

W nocy z piątku na sobotę (22-23 maja) kilku wyrostków postanowiło zrobić ognisko (grilla?) pod oknami nowo powstającej biblioteki.
W efekcie zostało spalone nowe okno. Koszt samego okna, które obecnie nadaje się do wymiany wynosi ok. 3 tys. zł.

Jeśli w takich sytuacjach mieszkańcy nie będą reagować - takie akty wandalizmu będą się powtarzać. Apelujemy o odpowiedzialność !

 

Księże Małe inspiruje:

  • w 2008 r. odpadające tynki zabytkowej architektury naszego osiedla przyciągnęły realizatorów filmu "Mała Moskwa",
  • znany wrocławski fotografik Andrzej Lulko niejednokrotnie uwieczniał na kliszy fotograficznej architekturę naszego osiedla,
  • ubiegłej jesieni Gotowe-do STARTu  dzieci ze swoimi rodzicami badały rozgwieżdżone niebo i oglądały film w kinie pod gwiazdami, zaś mieszkańcy zawiesili ponad setkę obłoków na sznurach do prania. Takiego projektu ze świecą szukać w całej Polsce!
  • w lutym 2015 studentka Politechniki Wrocławskiej obroniła swoją dyplomową pracę z architektury - w swojej wizji (szkoda że nie do zrealizowania) zamieniła starą zdewastowaną osiedlową pralnię oraz warsztat samochodowy w ekskluzywną salę koncertową,
  • obecnie Fundacja Domek Kultury od kwietnia prowadzi projekt Książka na Księżu.
...
Jak wiele trzeba mieć głupoty i małostkowości, by zamiast włączyć się w budowanie spraw dobrych i pięknych, chodzić i rozsiewać po osiedlu  nieprawdziwe i kuriozalne plotki.
Zarząd pragnie uspokoić tych, którzy plotkom uwierzyli - na Księżu Małym klubu Go-Go nie będzie.
Ci, którzy chcą z takich usług korzystać - muszą sobie niestety poradzić sami.

 

Wymiana wodomierzy

Obecnie rozpoczyna się wymiana wodomierzy w blokach na ulicy Chorzowskiej 2-10, Chorzowskiej 14-38 oraz Opolskiej 65-91. Ten etap powinien zostać zrealizowany do końca czerwca. Informacje będą sukcesywnie rozwieszane w kolejnych budynkach.
Przypominamy, że wykonawca za wymianę wodomierzy nie pobiera od lokatora żadnych dodatkowych opłat. W przypadku dodatkowych robót (np. wymiany śrubunku, doszczelnienia instalacji wodnej czy podejścia wodnego) firma rozliczy się bezpośrednio ze Spółdzielnią. Demontowane wodomierze są odkupowane przez wykonawcę zgodnie z zawartą umową. Wszelkich dodatkowych informacji udziela dział techniczny.

 

Porady prawne

W tym tygodniu mecenas Oskar Dereń będzie udzielał porad prawnych w siedzibie Spółdzielni w środę, 13/05/2015 r. w godz. 12-14. Porady dotyczą prawa spółdzielczego. Zapraszamy mieszkańców naszego osiedla do korzystania z bezpłatnej porady prawnej.
Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze Spółdzielnią.

 

Piszą o osiedlu

W sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej, z dnia 2 maja 2015r., ukazał się obszerny artykuł o Księżu Małym autorstwa Aliny Urbaniak.
Dobrze, że zaczyna się o nas mówić także poza naszym osiedlem.

 

Rozstrzygnięcie sporu sądowego z Ekosystemem

Z satysfakcją informujemy o wyniku sporu sądowego, jaki prowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa "'Księże Małe" ze spółką Ekosystem.
W dniu 23 kwietnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu  uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w sprawie Ekosystemu (sygn. akt I Sa Wr 2477/14).

Książka na Księżu

Miło nam poinformować, że ruszył projekt Domku Kultury "Książka na Księżu" (http://ksiazkanaksiezu.pl/).
Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek, 24.04, o godzinie 18.00 w bibliotece (filia nr 46 na Chorzowskiej).

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" otrzymała nominację do tytułu Filar Spółdzielczości 2015 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazety Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.

 

 

UGODA Z SM WROCŁAW-POŁUDNIE

Z przyjemnością informujemy, że dnia 8 kwietnia 2015 Zarząd SM Księże Małe podpisał ugodę z SM Wrocław-Południe dotyczącą ostatecznego rozliczenia majątku po Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na mocy tego porozumienia SM Wrocław Południe przekaże SM KM kwotę 415 307,10 PLN.

Analogiczne ugody podpisały SM Pod Jaworami oraz SM im. B.Prusa. Tym samym zakończony został proces podziałowy rozpoczęty w 1991r. Warto wspomnieć, że spór sądowy dotyczący podziału majątku zawędrował aż do Sądu Najwyższego.

 

Rewitalizacja Osiedla

Mamy przyjemność zaprezentować nową wizję rewitalizacji budynku na Tarnogórskiej 1.
Zachęcamy do jej obejrzenia i docenienia zarówno śmiałej koncepcji architektonicznej jak i piękna mijanego na co dzień zaniedbanego budynku.

 

Wrocławski Budżet Obywatelski

Z przyjemnością informujemy, że w ramach WBO do 9 marca zgłoszono aż 19 projektów z obszaru Księża Małego.  Projekty dotyczące zarówno samego osiedla jak i jego otoczenia będą realizowane za gminne pieniądze w roku 2016. Cieszymy się, że tak wiele osób poświęciło swój czas i energię na przygotowanie nowych projektów, które uczynią Księże Małe miejscem jeszcze ładniejszym i bardziej przyjaznym do mieszkania. Popieramy wszelkie inicjatywy, które działają lokalnie, w szczególności dotyczące naszego miejsca zamieszkania.

Informację na temat zgłoszonych projektów można znaleźć pod adresem: https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/szukaj,id,,name,,osiedle,17,kategoria,

 

Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

   
© ALLROUNDER