Aktualności

 

DYŻUR RADY NADZORCZEJ

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że dyżury członków Rady Nadzorczej w 2019 roku

odbywają się jeden raz w miesiącu w każdy przedostatni czwartek.

Najbliższy dyżur odbędzie się

w czwartek 21 marca 2019 r. w godzi. 17:00 – 18:00 

w sali konferencyjnej przy ulicy Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

 

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                        Rada Nadzorcza

 [14.03.2019 r.]


DYŻUR DZIELNICOWEGO

Zapraszamy, mieszkańców osiedla „Księże Małe” na spotkania z dzielnicowym, które odbędą się w dniach:

19 marca 2019 r. (wtorek)  w godzinach od 18:00 do 19:00

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu

 

27 marca 2019 r. (środa)    w godzinach od 12:00 do 13:00

w siedzibie SM „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu

dyżur będzie pełnił 

Dzielnicowy Starszy Sierżant Paweł Bury.


Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza powtórnie przetarg na na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 6 i ul. Chorzowskiej 18, ul. Chorzowskiej 31 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza powtórnie przetarg na na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 67-73 we Wrocławiu - ETAP IV

 [07.03.2019 r.]


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 6 i ul. Chorzowskiej 18, ul. Chorzowskiej 31 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń został unieważniony z powodu niewpłynięcia ani jednej oferty.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” zawiadamia, że przetarg na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 67-73 we Wrocławiu - ETAP IV  został unieważniony z powodu braku wystarczającej liczby ofert.

 [07.03.2019 r.]


Zaproszenie do przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Księże Małe" ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej 6, ul. Chorzowskiej 18, ul. Chorzowskiej 31 we Wrocławiu w zakresie wentylacji pomieszczeń.

Zaproszenie do przetargu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych z wymianą nawierzchni przyległego chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Opolska 67-73 we Wrocławiu – ETAP IV.

  [15.02.2019 r.]


 

 

Polityka prywatności

 

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe”.

                              

                                                                             

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. zaczął obowiązywać nowy przepis dotyczący przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” 

Dane kontaktowe : 52-021 Wrocław ul. Tarnogórska 1   tel.: 71 342-65-60,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" został powołany Koordynator ds. ochrony danych osobowych: Dane kontaktowe:   tel.: 71 342-65-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, - ustawy z dnia   21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,- Kodeksu cywilnego, 

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- Kodeksu postępowania cywilnego,

- Kodeksu cywilnego,

- Statutu Spółdzielni

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Zarząd Spółdzielni

 

 

 

 

 

 


Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

   
© ALLROUNDER