Aktualności

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW 

Szanowni Państwo,

wykonując obowiązki jako tymczasowy Zarząd SM Księże Małe informujemy, iż w dniu 21 maja 2016 r. odbyło się zwołane na ten dzień Walne Zgromadzenie SM Księże Małe.

Po otwarciu obrad, w związku z licznymi wątpliwościami grupy członków Spółdzielni co do działań organów Spółdzielni oraz chęcią zapoznania się z wynikami lustracji Spółdzielni, która nie została zakończona przed 21.05.2016 r., jak również w związku z prowadzoną procedurą wyboru nowych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie podjęło zdecydowaną większością głosów uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku, wskazując, że kontynuacja obrad nastąpi do dnia 30 września 2016 r., czyli po dokonaniu wyboru nowego Prezesa Zarządu SM Księże Małe.

Przerwanie i odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia uchwałą podjęta przez ten organ, czyli wolą członków SM Księże Małe przed wyczerpaniem porządku obrad jest zgodna z postanowieniami Statutu.

Zawieszenie obrad nie wstrzymuje w żaden sposób pracy Spółdzielni, w szczególności nie ma wpływu na wybór nowego Zarządu Spółdzielni.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż o zaistniałej sytuacji tj.,  przerwaniu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd SM Księże Małe powiadomił Krajową Radę Spółdzielczą oraz Związek Rewizyjny.

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji

Z wyrazami szacunku

ZARZĄD SM KM

[14-06-2016r.]
W imieniu Rady Osiedla oraz własnym pragniemy Państwa zaprosić na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w dniu 18.06.2016 (sobota).

Szczegóły oraz plan imprezy 

[13-06-2016r.]
 

Poniżej kolejna informacje od Zarządu i Rady Nadzorczej - zapraszamy do lektury

 List nr 2 do mieszkańców SMKM

[11-05-2016r.]

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami od Zarządu i Rady Nadzorczej

 List do mieszkańców SMKM

[10-05-2016r.]
 

 

Przypominamy!

W każdy czwartek w godzinach 15:00 - 17:00 Zarząd przyjmuje wszystkich zainteresowanych w siedzibie Spółdzielni.

[20-04-2016r.]
W imieniu Rady Osiedla zapraszamy na dyżur Dzielnicowego

asp. Macieja Muzyk

w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Głubczyckiej 3 (SP 99)

w dniu 19.04.2016 w godzinach 18:00 - 19:00

oraz w dniu 22.04.2016 w godzinach 9:00 - 10:00

[19-04-2016r.]

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SM KSIĘŻE MAŁE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu informuje, iż w dniu

25.03.2016r. nastąpiło odwołanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiu uchwałami:

Nr 15/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu P. Waldemara Witczaka;

Nr 16/2016 z dnia 24.03.2016r. – odwołanie z funkcji Społecznego Członka Zarządu. P. Elżbiety Wowrzeczki

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe powołała Uchwałami:

Nr 17/2016 z dnia 24.03.2016r. - do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Janusza Cupera;

Nr 18/2016 z dnia 24.03.2016r. – do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Kamila Kwietniewskiego

[25-03-2016r.]

 

 

 Informujemy

Uprzejmie informujemy, że odbywające się w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 zajęcia ruchowe (aerobik, zajęcia dla seniorów) będą kontynuowane.
Aktualne informacje o terminie i czasie zajęć będą zamieszczane przez prowadzących na tablicach ogłoszeń.

[11.03.2015]

Petycja mieszkańców

Zarząd i Rada Nadzorcza SM KM otrzymały 26 lutego 2016 r. petycję dotyczącą projektu koncepcji rewitalizacji budynku przy ul. Tarnogórskiej 1.
Cieszymy się z rosnącego zainteresowania mieszkańców tym, co dzieje się na naszym osiedlu. Ponieważ tekst petycji wskazuje, że mieszkańcy mają pewne obawy i wątpliwości związane z projektem, Zarząd postanowił zaprosić Państwa w najbliższym czasie na spotkanie, gdzie będą mieli Państwo okazję wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Spotkania odbędą się w sali na ul. Tarnogórskiej 1. Jeśli wyrazicie Państwo taką wolę Zarząd zaprosi na nie autorów projektu.

[10.03.2015]  

Zapraszamy
joga śmiechu

 

Uprzejmie informujemy, że w sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1, mieszczącej się na I piętrze, odbywają się zajęcia ruchowe (aerobik):

  • poniedziałki i środy w godz. 19-20,
  • we wtorki i czwartki w godz. 20-21.

W sali wielofunkcyjnej na Tarnogórskiej 1 28 lutego w ramach projektu "Księże działa" odbędzie się spotkanie z Piotrem Bielskim - autorem książki "Joga śmiechu.Droga do radości.", warsztaty jogi śmiechu oraz projekcja filmu Jeszcze dalej niż północ". Wstęp wolny.

 [22.02.2015]  

 
 

 

Wolny lokal do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia od 1 lutego 2016r. lokal użytkowy o powierzchni 125 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.
Lokal funkcjonował jako warsztat samochodowy.

 Oferta najmu powinna zawierać:

  • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
  • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
  • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
  • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

[2015.11.05]

Wolne lokale do wynajęcia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Księże Małe informuje, że posiada do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni około 150 m2 usytuowane na I i II piętrze budynku przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu. Przy ocenie ofert będziemy preferować wkład własny w wykonaniu prac remontowych niezbędnych przy adaptacji lokalu.

 Oferta najmu powinna zawierać:

  • określenie podmiotu (osoba lub firma) składające ofertę (imię, nazwisko i adres albo nazwa firmy i adres oraz akt prawny będący podstawą działalności),
  • dane do kontaktowania się (adres, telefon, e-mail),
  • rodzaj działalności do prowadzenia w lokalu,
  • proponowaną cenę czynszu najmu w zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (bez podatku VAT; czynsz najmu nie obejmuje kosztów mediów, z których najemca korzysta w lokalu: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda).

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Tarnogórskiej 1, w godzinach pracy Spółdzielni, przesłać na adres Spółdzielni: pocztowy lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najemcy.
Pierwszeństwo w najmie lokalu przy zaoferowanych jednakowych warunkach najmu mają członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe.
Informacja o lokalu: tel (71) 342 65 60 lub (71) 342 13 66 (informacja w sprawach technicznych), zapytania pocztą: e-mail lub osobiście w godzinach pracy Spółdzielni.

 [2015.09.25]

Piszą o osiedlu

W sobotnim wydaniu Gazety Wyborczej, z dnia 2 maja 2015r., ukazał się obszerny artykuł o Księżu Małym autorstwa Aliny Urbaniak.
Dobrze, że zaczyna się o nas mówić także poza naszym osiedlem.

 

 Program świadczeń rzeczowych

W ramach pomocy mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji życiowej Zarząd postanowił umożliwić odpracowanie długu wobec SMKM w formie świadczenia rzeczowego. W tym celu opracowano „Program świadczeń rzeczowych” zatwierdzony Uchwałą 134/2014 podjęta w dniu 30 października 2014r.

Spółdzielnia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim oraz składania wniosków do sekretariatu.

 

   
© ALLROUNDER